Posts Tagged شوهر

900 هزار كودك متاهل در كشور

براساس آمارهاي رسمي بيش از 950 هزار كودك متاهل در كشور وجود دارد كه 85 درصد آنها دختر هستند.
به گزارش ایلنا محمدبنيازاده با اعلام اينكه در مورد همسران كودك يا كودك همسرها آمارهاي گوناگوني وجود دارد تا كيد كرد: منابع رسمي حكايت از وجود 900 تا 950 هزار كودك همسر در كشور دارد اين در حالي است كه چنين اتفاقاتي در حوزه كودكان برخلاف كنوانسيون بين‌الملل حقوق كودك است.
او با بيان اينكه آمارهاي غير رسمي به واقعيتهاي ديگري در اين حوزه اشاره دارد، ادامه داد: قانون از يك سو كودك را زير 11 سال مي‌داند و آن را در فرايند انتخابات، فاقد توانايي تفكر، ‌تعقل و تصميم گيري براي انتخاب كانديدا مي‌داند اما سن ازدواج در كشور از سنين 9تا 13 سالگي تعريف مي‌شود.
عضو كانون فرهنگي – حمايت كودكان كار ادامه داد: سن كودك در زمان راي دادن مطابق با استانداردهاي بين‌المللي و قانوني تعريف مي‌شود اما با وارد شدن به حوزه كار، كودكان 15 تا 18 سال بنا به شرايطي مي‌توانند كار كنند و منافع كودك ناديده گرفته مي‌شود اين درحالي است كه به مقاوله نامه منع بدترين اشكال كار براي كودكان توجه نشده و نظارتي نيز بر مشاغل سخت كودكان زير 18 سال وجود ندارد.
به گفته بنيازاده متاسفانه دختران كم سن و سال و متاهل دركشور به جاي كودكي كردن، نشاط، ورزش و تحصيل بايد در موقعيت يك همسر و شريك جنسي ايفاي نقش كرده و تمام مسووليت‌هاي خطير همچون خانه داري را عهده دار شود در حالي كه تجربه بارداري و زايمان‌هاي پرخطر كه در اين سن بركودكان تحميل مي‌شود، عوارض و خطرات زيادي براي آنها و حتي فرزندانشان دارد.

نوشتن دیدگاه

شکايت از همسر سابق به خاطر حضور در کابوس هاي شبانه

شکایت کابوس و�شت ترس زن جادوگر

منبع : شکايت از همسر سابق به خاطر حضور در کابوس هاي شبانه


هفت تیر ۷tir.com
: مردي به خاطر حضور همسر سابقش در کابوس هاي شبانه از او شکايت کرد.به گزارش خبرنگار ما چندي قبل مردي با مراجعه به دادسراي وليعصر از همسر سابقش شکايت کرد و گفت وي شب ها به خوابش مي آيد و او را آزار مي دهد. در پي اظهارات عجيب اين مرد پرونده به شعبه ۲ دادياري ارجاع شد و داديار معصومه فرقاني ها تحقيقات خود را در اين باره آغاز کرد. شاکي که جمشيد نام دارد ماجراي کابوس هاي شبانه اش را براي داديار پرونده اينطور شرح داد؛ من و همسرم نسرين ۶ سال بود که با هم ازدواج کرده بوديم و زندگي خوبي داشتيم اما در يکي دو سال اخير او با کارهاي عجيبش باعث رنجش من شده بود. نسرين مدام به دنبال کارهاي غيرطبيعي مثل جادو، خواندن ورد و کارهايي از اين دست بود. من هم با انجام اين کارها در خانه ام مخالف بودم. همين عامل باعث اختلاف بين ما شد و در نهايت پس از مدتي کشمکش و درگيري روزي به دادگاه خانواده رفتيم و از هم جدا شديم. جمشيد ادامه داد؛ پايان زندگي مشترک من و همسرم با آغاز کابوس هاي شبانه همراه بود. از روزي که از نسرين جدا شدم، او شب ها به خوابم مي آيد و مرا آزار مي دهد. در اين شش ماه حتي يک شب هم نتوانستم آسوده بخوابم. اين مرد همچنين مدعي شد براي اثبات گفته هايش حاضر است شاهد معرفي کند. او در اين باره گفت؛ در کابوس هايم به جز من و نسرين افراد ديگري هم حضور دارند که اگر لازم باشد من حاضرم آنها را به دادسرا بياورم تا شهادت بدهند نسرين شب ها مرا آزار مي دهد. او همچنين گفت؛ اين رفتارهاي همسر سابقم به خاطر انجام کارهاي غيرطبيعي او است. وي نيروي عجيبي دارد که مي تواند به خواب هر کس برود. طبق اطلاعاتي که من دارم او به جز من به خواب افراد ديگري نيز مي رود. اما من که ديگر تحمل اين کابوس ها را ندارم تصميم گرفتم از را ه هاي قانوني اين موضوع را پيگيري کنم.پس از اظهارات اين مرد داديار پرونده از آنجايي که هيچ راهي براي اثبات ادعاهاي اين مرد وجود ندارد و پيگيري اين موارد در دادسرا امکان پذير نيست، پرونده را مختومه اعلام کرد.
.

شکايت – همسر سابق – کابوس – شبانه – حقوقی – خانواده – خواب وحشتناک

.

همه فیلم ها و سریال های نایاب ایرانی و خارجی بدون سانسور

نوشتن دیدگاه