Posts Tagged بوسه

عکس بوسیدن دست احمدی نژاد

این عکس را خبر گزاری فارس بر روی خروجی خود قرار داد اما با واکنش تند و سریع ریاست جمهوری روبرو شد .پس از ملاحظه عکس توسط برخی نزدیکان احمدی نژاد، دفتر رئیس جمهور در تماس فوری با مدیرعامل تازه منصوب خبر گزاری فارس و تذکر جدی به وی خواستار برداشتن این عکس از مجموعه عکس (استقبال مردم بوشهر از رئیس جمهور) شد. پس از این دستور، مدیرعامل خبرگزاری فارس ضمن توبیخ عوامل انتشار این عکس ، آن را از روی خروجی خود برداشت.

بوسه بر دست امدی نژاد توسط جوان بوشهری

آدرس عکس در اندازه کامل :
http://takzarb.com/link.php?url=http://aycu۲۵.webshots.com/image/۴۴۰۲۴/۲۰۰۲۹۹۴۷۱۹۸۷۲۲۳۶۳۵۹_rs.jpg
عکس بوسیدن دست احمدی نژاد – بوشهر – بوسه – خبرگزاری فارس – بوشهری


خبر تکمیلی از هفت تیر :
یکی از وبلاگ نویسان در تحقیق جدیدی متوجه شدند که این بار اول نیست که چنین عکسی از احمدی نژاد منتشر می شود و به همین دلیل بسیار عجیب است که چرا این بار در مورد این عکس این قدر حساسیت نشان دادند طوری که دستور حذف عکس را از خبرگزاری فارس صادر کردند … در تصاویر زیر که قبل از عکس بالا در خبرگزاری های دیگر منتشر شده است مشاهده می کنید که جناب احمدی نژاد چندان رابطه بدی هم با دست بوسیدن ندارند و عکس خبرگزاری فارس یک مورد عجیب و استثنایی نبوده است .
https://i0.wp.com/aycu22.webshots.com/image/43541/2002446722242604799_rs.jpg

عکس بوسیدن دست امدی نژاد

Comments (2)